• Item thumbnail

    Srbija je redovnim autobuskim linijama veoma dobro povezana sa ostatkom Evrope. Najveći broj polazaka je iz Beograda, a srpska prestonica je i najbolje povezana sa unutrašnjošću zemlje. Sve informacije o redu vožnje kako u međunarodnom, tako i u međugradskom saobraćaju moguće je pronaći na Internet adresama prevoznika, kao i pozivanjem dežurnih telefona. Grad Beograd je redovnim međugradskim […]

    Železnička 4 Beograd
    No rating yet.