Item image

Air Serbia

Air Serbia je nacionalni vazduhoplovni prevozilac Republike Srbije. Air Serbia obavlja delatnost prevoza putnika i robe na redovnim i čarter letovima, obuke posada i vazduhoplovnog osoblja, izdavanja poslovnog prostora i druge delatnosti.

Air Serbia obavlja saobraćaj ka preko 30 evro-mediteranskih destinacija direktno sa matičnog međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu. Takođe, u ponudi su prekomorske destinacije u Aziji, Australiji i Americi posredstvom Air Serbia code share partnera i budućeg partnera sa akcijskim kapitalom, Etihad Airways-a.

Flota kompanije Serbia broji 15 aviona, odnosno 10 Boeing 737-300, 4 ATR-72 i 1 Airbus A319.

Jat Airways od 26. oktobra 2013. leti pod nazivom i sa oznakama Air Serbia. Air Serbia je pravni naslednik kompanije Aeroput, osnovane 17. juna 1927. Aeroput je 1. aprila 1947. ustupio mesto Jugoslovenskom aerotransportu (Yugoslav Airlines), koji je 8. avgusta 2003. promenio naziv u Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj Jat Airways (Public Company for Air Transport Jat Airways). 28. juna 2008, pravni status kompanije Jat Airways promenjen je u sadašnje, odnosno Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Jat Airways (Stock Company for Air Transport).

Air Serbia je članica Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA) od 1961, a Udruženja evropskih vazduhoplovnih prevozilaca (AEA) od 1971.godine. Jedna je od prvih vazduhoplovnih kompanija koja je dobila IATA Sertifikat o bezbednosti 2005. godine.