• Item thumbnail

    Zavičajni kompleks u Idvoru

    Zavičajni kompleks posvećen Mihajlu Idvorskom Pupinu datira od 1979. godine, kada je obeležena 125 godišnjica rođenja. Kompleksu pripada rodna kuća, u kojoj je živeo sa roditeljima, ocem Konstantinom, majkom Olimpijadom, četvoro braće i sa pet sestara, zatim Narodni dom koji je Pupin svojim sredstvima izgradio Idvoru sa željom da postane centar znanja gde bi se […]

    No rating yet.