Item image

Zavičajni kompleks u Idvoru

Hours Open:
Monday:
na zahtev posetioca
Tuesday:
na zahtev posetioca
Wednesday:
na zahtev posetioca
Thursday:
na zahtev posetioca
Friday:
na zahtev posetioca
Saturday:
na zahtev posetioca
Sunday:
na zahtev posetioca

Zavičajni kompleks posvećen Mihajlu Idvorskom Pupinu datira od 1979. godine, kada je obeležena 125 godišnjica rođenja. Kompleksu pripada rodna kuća, u kojoj je živeo sa roditeljima, ocem Konstantinom, majkom Olimpijadom, četvoro braće i sa pet sestara, zatim Narodni dom koji je Pupin svojim sredstvima izgradio Idvoru sa željom da postane centar znanja gde bi se mladi obrazovali u oblasti poljoprivrede. Takođe, tu se nalazi i muzej, nekadašnja zgrada stare osnovne škole koju je i on svojevremeno pohađao.

Zavičajnom kompleksu u Idvoru pripadaju:

1. Crkva Blagovesti Presvete Bogorodice

2. Rodna kuća Mihaila Pupina

3. Muzej posvećen Mihailu Pupinu (Zgrada osnovne škole podignuta 1843.)

4. Grob Olimpijade i Koste Pupin

5. Stari krst iz 1838. godine podignut na mestu starod Idvora i prve crkve

Muzej Mihajla Pupina nalazi se u zgradu osnovne škole sagrađene 1846. godine. Od 1979. godine ista je pod zaštitom kao spomenik kulture. U muzeju se nalazi postavka sa nizom dokumenata i fotografija, predstavljena je kompozicija Pupinovog životnog puta od idvorskih pašnjaka do naučnika svetskih razmera, koji je u nauci obeležio čitavu jednu epohu značajnih pronalazaka.

Pogledajte virtuelnu prezentaciju Zavičajnog kompleksa u Idvoru:  http://www.idvor.rs/1/idvor_cir.html