Item image

Muzej grada Novog Sada

Muzej grada Novog Sada je muzej kompleksnog tipa posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Novog Sada i područja koja mu gravitiraju.

Poštujući principe moderne muzeološke prakse i prateći savremene naučne tedencije stručnjaci Muzeja grada Novog Sada stvaraju uslove sigurne zaštite kulturnih artefakata, čijim prezentovanjem, kao svojevrsnog medija, omogućavaju objektivnu interpretaciju činjenica.

U skladu sa svojom društvenom odgovornošću Muzej grada Novog Sada svoje programe osmišljava i realizuje sa težnjom da najširoj javnosti omogući da sagleda segmente kulturnog i istorijskog nasleđa i o tome stvori individualna znanja. Sledeći ovakav pristup, Muzej grada Novog Sada postaje mesto susreta različitih ideja, mesto interkulturalnog dijaloga i najrazličitijih doživljaja kulture.

Za više od 50 godina postojanja u Muzeju grada Novog Sada je prikukpljeno i u njemu se čuva preko 60 hiljada predmeta koji predstavljaju materijalna svedočanstva o životu njegovih najranijih stanovnika, o turbulentnim istorijskim događajima, o privrednom i društvenom razvoju grada, o kulturi stanovanja, estetskim načelima i umetničkim izražavanjima stanovnika Novog Sada.

Deo predmeta iz bogatog fundusa Muzeja predstavljen je javnosti u okviru stalnih postavki u centalnoj zgradi i depandansima, kao i organizacijom tematskih izložbi. Pored izložbene delatnosti, Muzej organizuje i druge vidove programa, kao što su smotre dokumetnarnih i naučnih filmova, promocije knjiga, kreativne radionice namenjene najmlađim sugrađanima i slično, a sve u cilju obogaćivanja kulturne ponude grada Novog Sada.