• Item thumbnail

  Srpski muzej hleba – Jeremija osnovan je 1995. Nalazi se 40 km od Beograda u sremskom selu Pećinci. Muzej je nastao kao rezultat dugogodišnjeg sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije, koji se problematikom obrednog hleba bavi više od trideset godina. Osnovna koncepcija postavke ima za cilj da pokaže put zrna pšenice od „zemlje, preko hleba do neba“, […]

  Pećinci, Braće Vidakovića 83
  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Muzej grada Novog Sada je muzej kompleksnog tipa posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Novog Sada i područja koja mu gravitiraju. Poštujući principe moderne muzeološke prakse i prateći savremene naučne tedencije stručnjaci Muzeja grada Novog Sada stvaraju uslove sigurne zaštite kulturnih artefakata, čijim prezentovanjem, kao svojevrsnog medija, omogućavaju […]

  No rating yet.
 • Item thumbnail

  „Vespa club Srbija“ po ugledu na „Museo Piaggio“ iz Pontedere, a povodom 71. rođendana svog najistaknutijeg člana Zorana Ludurića – Lubure, otvara „Vespa muzej Srbija“ u Beogradu. Jedinstveni Muzej Vespi u Beogradu je proizašao iz ideje da se posetiocima predstavi nesvakidašnja kolekcija Piaggio modela Vespi na jednom mestu, na kome mogu videti različite modele koji […]

  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Gradski muzej Sombor je regionalni muzej kompleksnog tipa koji od 1883. godine kada se u okviru Istorijskog društva Bač-bodroške županije po prvi put započelo sa organizovanim sakupljanjem i proučavanjem muzejske građe do danas broji oko 34.000 predmeta muzejskog fonda. Velik broj zbirki razvrstan je po odeljenjima – arheloško, numizmatičko, etnološko, istorijsko odeljnje sa depadansom Muzeja […]

  Trg Republike 4 Sombor
  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Jevrejski istorijski muzej Saveza jevrejskih opština Srbije jedini je muzej u Srbiji koji baštini nasleđe Jevreja sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Osnovan je 1948. u okviru  Saveza jevrejskih opština Jugoslavije sa zadatkom da prikupi dokumenta, predmete i fotografije – sve što je sačuvano o Jevrejima, kao i o njihovom stradanju u Drugom svetskom ratu. Deceniju kasnije […]

  Kralja Petra 71a, I sprat, 11000 Beograd
  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Narodni muzej Kikinda osnovan je 7. novembra 1946. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta(Kurija). Muzej obuhvata šest odeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, prirodnjačko, umetničko i pedagoško odeljenje. Delatnost vrši na teritoriji opštine Kikinda, Čoka i Ada. Od 2006. godine u muzeju se čuvaju originalni ostaci jednog od najbolje očuvanih skeleta mamuta u Evropi.

  Trg srpskih dobrovoljaca 21, 23300 Kikinda
  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Narodni muzej Niš osnovan je 1. aprila 1933. godine kao Istorijsko – etnografski muzej. Od tada Muzej neprekidno radi na sakupljanju, konzerviranju, čuvanju i izlaganju kulturno istorijskih vrednosti sa teritorije grada Niša i njegove okoline. U savezničkom bombardovanju 2. septembra 1944. godine stradala je zgrada Muzeja a sa njom i muzejski fundus. Nakon rata, Narodni […]

  Generala Milojka Lesjanina Niš Serbia
  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Istorijsko odeljenje Narodnog muzeja “Zaječar“ osnovano je 1951. godine, iste godine kada je osnovan i muzej. Poput svih istorijskih odeljenja u muzejima širom nekadašnje SFR Jugoslavije, kao osnovni, pa cesto i jedini zadatak tih godina nametalo se negovanje oslobodilačkih i revolucionarnih tradicija, u cilju kojih su osnivana odeljenja NOR-a ili NOB-a. Zbirke formirane pri njima […]

  Dragoslava Srejovića 2 Zaječar
  No rating yet.
 • Item thumbnail

  Muzej Vojvodine je organizaciono razgranata ustanova, sa bogatim muzejskim fondom koji broji oko 400.000 predmeta i bibliotečkim fondom sa preko 50.000 publikacija. Redovna muzejska publikacija Rad Muzeja Vojvodine, koja izlazi od 1952. godine, nosila je naziv Rad vojvođanskih muzeja do 1994. godine. U uspostavljanju razgranate muzejske mreže stvoreni su depadansi – Etno-kuća “Brvnara” u Bačkom […]

  No rating yet.