Item image

Srpski muzej hleba - Jeremija

Hours Open:
Saturday:
od 10h do 17 h.
Sunday:
od 10h do 17 h.

Srpski muzej hleba – Jeremija osnovan je 1995. Nalazi se 40 km od Beograda u sremskom selu Pećinci. Muzej je nastao kao rezultat dugogodišnjeg sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije, koji se problematikom obrednog hleba bavi više od trideset godina. Osnovna koncepcija postavke ima za cilj da pokaže put zrna pšenice od „zemlje, preko hleba do neba“, korespondirajući tako sa ciklusima Jeremijinih slika „ciklus zemlja, hleb i nebo“. Izložbeni predmeti razvrstani su u tri tematske zbirke: etnografsku, arheološku i likovnu.

U okviru muzejskog kompleksa nalazi se furuna za pečenje hleba, ognjište i crkva posvećena hlebu.

U okviru  kompleksa nalazi se i prostor za odmor, suvenirnica i parking.

Radno vreme Muzeja: subotom i nedeljom od 10 do 17 h.

www.muzejhleba.rs